Památkové objekty

Vyřezání pozednice 

Výměna prvků střechy.Akce Bradlecká Lhota